Shopping Cart

Ingen produkter i handlekurven.

Rennende MC motorolje

MC olje betegnelse

En MC olje kan ha mange forskjellige betegnelser, og vi skal forklare litt om hva de betyr. På en flaske MC olje kan det f.eks stå SAE 10W40 API SJ JASO MA, men hva betyr egentlig disse bokstavene og tallene? Først og fremst kan vi dele opp betegnelsene i 3 deler: [SAE 10W40] [API SJ] [JASO MA].

SAE 10W40

SAE står for Society of Automotive Engineers. De har utviklet et nummersystem for å klassifisere oljeviskositeter. 10W40 sier noe om hvor tyntflytende oljen er når den er kald, og hvor tyntflytende den er når den er varm (kort forklart).

Tallene 10W40 kan vi dele opp slik: 10W og 40. Bokstaven W står for Winter, og 10W sier derfor noe om hvor tyntflytende oljen er når den er kald (som på vinteren). Jo lavere tallet er, jo mer tyntflytende er oljen. Tallet 40 sier noe om hvor tykk oljen er når den blir varm. Når det står kun ett tall etter SAE betyr det at oljen er en såkalt «single grade» olje. En slik olje egner seg kun for ett bestemt klima/temperatur, mens en «multigrade» olje kan brukes i både kaldt og varmt klima.

API SJ

API står for The American Petroleum Institute. Denne betegnelsen forteller oss noe om bruken og kvaliteten på oljen. Den første bokstaven (S) forteller oss at dette er en olje beregnet for bensinmotorer, og den andre står for kvaliteten på selve oljen. Jo høyere bokstaven kommer opp i alfabetet, jo bedre er kvalitet på oljen. Den første kvaliteten som ble klassifisert med dette systemet hadde bokstaven A, etterfulgt av B, C, D, osv. Står det oppgitt i motorsykkelens instruksjonsbok at oljen skal ha API SG kan man ikke velge en motorolje med f.eks betegnelsen API SF, da bokstaven F kommer før G i alfabetet og har derfor ikke god nok kvalitet. Men man kan gjerne gå andre veien og gå opp i kvalitet og velge API SH eller høyere.

JASO MA

JASO står for Japanese Automotive Standards Organization. Denne betegnelsen sier noe om hvor glatt oljen er. En glatt olje er fint i motorer hvor motor og girkasse/clutch er separat og ikke deler samme olje. Ofte kan man finne dette hos mange Harley Davidson og BMW motorsykler. Denne oljen kan ikke brukes i motorer hvor motor, clutch og girkasse bruker den samme motoroljen. Er oljen for glatt vil clutchen slure. Derfor finnes det 2 typer oljer som dekker de ulike behovene: JASO MA og JASO MB.

JASO MA inneholder ikke friksjonsmodifikatorer, og kan derfor brukes i motorer hvor clutch, motor og girkasse deler motorolje.

JASO MB er beregnet for motorer hvor girkasse, clutch og motor er separat og ikke deler samme motorolje.

JASO deles opp i 4 klassifiseringer basert på friksjonstester: JASO MA, JASO MA1, JASO MA2, og JASO MB.

Under, finner du en video som viser hvor rennende de ulike viskositetene er. Denne testen tar seg av «vinter viskositeten» (kald olje).