Shopping Cart

Ingen produkter i handlekurven.

moto-sapiens-mc-verksted-001

MC Service

En service er et periodisk og preventivt vedlikehold, som skal sørge for at kjøretøyet er i teknisk god stand til enhver tid. Utfører man servicer regelmessig vil man som regel kunne oppdage feil før de dukker opp, og kjøretøyet vil fungere bedre og være tryggere sikkerhetsmessig. Det finnes flere typer servicer og hvert merke og modell har sine egne serviceskjemaer og intervaller. I serviceskjemaet (som man gjerne finner i instruksjonsboka) står det oppført hva fabrikanten anbefaler å gjøre, som regel basert på hvor langt kjøretøyet har gått (antall kjørte kilometer) eller tiden det har gått siden sist den var på service (beregnet i måneder eller år). Ofte blir en kombinasjon av begge brukt og det er viktig at verkstedet tolker og vurderer hva som skal/må/trengs gjøres, så kunden ikke trenger å betale mer enn nødvendig.

For eksempel bytte av tennplugger eller kontroll av ventiler kan enkelt baseres kun på hvor langt kjøretøyet har gått, mens bytte av bremsevæske/oljer baseres på tid samt bruk. Et kjøretøy som fikk byttet bremsevæsken sin for 2 år siden og som nesten ikke har vært i bruk, kan ha dårlig bremsevæske uavhengig av om den nærmest har stått stille i de 2 årene, eller vært i daglig bruk. På den andre siden vil for eksempel ikke tennplugger bli dårlige over tid, og trengs derfor heller ikke å byttes basert på tid. En tennplugg vil aldri bli dårlig av å stå.

I mange tilfeller vil det også være naturlig å slå sammen servicer av økonomiske og fornuftige grunner. Skal en motorsykkel for eksempel bytte tennplugger hver 18.000km, samt ha storservice hver 24.000km, vil vi i mange tilfeller anbefale kunden om å gjøre begge deler på den store servicen (24.000km). Vi kan også anbefale kunden om en slik kombinert service mellom de to serviceintervallene om det skulle være praktisk, og det er alltid rom for noe slingringsmonn. Dette gjelder spesielt om kjøretøyet brukes normalt og om det fungerer som det skal. Brukes motorsykkelen på bane eller ved hard kjøring gjelder andre «regler» og vurderinger, og intervallene må følges mer punkt til prikke.

NGK-laser-iridium-tennplugg-illustrasjon

Liten service:

En liten service er en forholdsvis «basic» service med mindre punkter enn de større servicen. En større service består ofte av en liten service i «bunnen», men med flere kontrollpunkter og ting som skal gjøres utover denne. Det har vært vanlig at de japanske motorsyklene har en serviceintervall på 6000km (liten, medium og stor), mens i nyere tider ser vi at flere har økt denne til 10000km, hvor det annenhver gang veksles mellom liten og stor service.

Noe som ofte skal utføres på en liten service på en gjennomsnittlig motorsykkel kan f.eks være:

  • Bytte av olje og oljefilter
  • Stramming og smøring av kjedet
  • Etterfylle/kontrollere lufttrykket i dekkene
  • Inspeksjon av bremser, dekk, hjullagre, kjede/drevsett, lys, brytere, gafler/fjøring, etc.
  • Smørepunkter som fothvilere, støtte, pedaler, hendler, andre bevegelige deler.
  • Justering/sjekk av gassvaier(e), clutchvaier, chokevaier (om kjøretøyet har det)
  • Kontroll/stramming av bolter som f.eks løse speil, braketter, styrelodd, etc.
  • Visuell sjekk og et overblikk av kjøretøyet.