Alle batterier lader seg ut over tid. Dette gjelder selv om de fysisk tas ut av kjøretøyet, eller om batteripolene er kobles av. Dette kalles for selvutlading. Jo varmere det er, jo fortere vil det selvutlade (se seksjon under). Da gjelder det å holde batterispenningen høy nok til at batteriet ikke tar skade. Blir batterispenningen for lav, vil batteriet kunne ta skade som aldri kan reverseres.

I de fleste tilfeller hvor et batteri er dårlig, skyldes dette dårlig eller ingen vedlikeholdslading. Ofte blir motorsykler stående over vinteren, uten regelmessig vedlikeholdslading. På våren vil batteriet være dødt, og man må som regel bytte det. I noen tilfeller kan man prøve å lade det opp, men har det vært såpass langt nede vil det aldri bli «bra» igjen, selv om man kan få «liv» i det.

Lader man batteriet ca en gang i mnd, vil det som regel holdes seg ypperlig og batteriet tar ingen skade. Det værste man kan gjøre er faktisk å sette batteriet på et varmt gulv, i tro om at man da tar godt vare på batteriet. Da vil batteriet på kort tid gå i stykker.

Det beste er å koble fra batteipolene, og lade det regelmessig. Man kan f.eks bruke en vedlikeholdslader som kan stå på hele tiden. Den vil holde batteriet på topp, samtidig som den regulerer seg selv. Er batteriet fullt, vil den stoppe og lade det, og vil derfor bruke minimal strøm på dette gjennom vinteren.

Alle batterier lader seg ut over tid. Dette gjelder selv om de fysisk tas ut av kjøretøyet, eller om batteripolene er kobles av. Dette kalles for selvutlading. Jo varmere det er, jo fortere vil det selvutlade (se seksjon under). Da gjelder det å holde batterispenningen høy nok til at batteriet ikke tar skade. Blir batterispenningen for lav, vil batteriet kunne ta skade som aldri kan reverseres.

I de fleste tilfeller hvor et batteri er dårlig, skyldes dette dårlig eller ingen vedlikeholdslading. Ofte blir motorsykler stående over vinteren, uten regelmessig vedlikeholdslading. På våren vil batteriet være dødt, og man må som regel bytte det. I noen tilfeller kan man prøve å lade det opp, men har det vært såpass langt nede vil det aldri bli «bra» igjen, selv om man kan få «liv» i det.

Lader man batteriet ca en gang i mnd, vil det som regel holdes seg ypperlig og batteriet tar ingen skade. Det værste man kan gjøre er faktisk å sette batteriet på et varmt gulv, i tro om at man da tar godt vare på batteriet. Da vil batteriet på kort tid gå i stykker.

Det beste er å koble fra batteipolene, og lade det regelmessig. Man kan f.eks bruke en vedlikeholdslader som kan stå på hele tiden. Den vil holde batteriet på topp, samtidig som den regulerer seg selv. Er batteriet fullt, vil den stoppe og lade det, og vil derfor bruke minimal strøm på dette gjennom vinteren.